Regulamin

Witam na blogu The Land of style./Welcome to the Land of style blog.


Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy przy tworzeniu tego bloga. Mam nadzieję, że to co robię przyniesie wam wiele radości i każdy zaglądający tu znajdzie coś dla siebie. Obiecuję odpisywać na wszystkie komentarze pod postami. Proszę jedynie o zachowanie kultury, nie obrażanie autora i innych komentujących oraz nie zamieszczanie reklam. Konstruktywna krytyka jest oczywiście wskazana :-)


I invite everyone to have some fun with me in creating this blog. I hope that what I do will bring you much joy and everyone who check this blog will found something for oneself. I promise to replying to all comments on posts. I ask only for the preservation of culture, do not insult autor and other commenters, and no advertising. Constructive criticism is of course always welcome :-)


Zapraszam do udzielania się w komentarzach pod postami i wspólnej zabawy :-)/I invite you to give to the comments under the posts and having fun :-)Black Cat (Kate) z The Land Of Style/Black Cat (Kate) from The Land Of Style
Blog i jego zawartość są autorstwa zespołu tworzącego. Nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie w całości bądź we fragmentach, oraz na ich dalsze przetwarzanie w internecie lub w publikacjach drukowanych, bez naszej zgody (podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170).

Blog and its contents are copyright by development team. We do not agree to be copied in whole or in part, and their further processing on the web or in print, without our consent (legal basis: Dz. U. No. 24, item 94. 83, correction.: Dz. U. 94 No. 43 pos. 170).Dziękuję Wam i zapraszam do odwiedzin!/Thank you and welcome to visit!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...